Gratis energiberegning
til boligejere

Beregn din boligs energimærke her!

Energiberegning af hus

Lav en energiberegning med vores gratis energiberegner, og se hvor stor en besparelse og værdiforøgelse du kan opnå ved at energioptimere på dit hus! Energimærkning spiller en stadig større rolle ved bolighandel.

Du kan beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering. Du finder vores energiberegner nedenfor.

Energirådgivning baseret på beregning

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning af en af vores lokale eksperter i energioptimering og -renovering. Vi kalder det et Energitjek – og her giver vores energivejleder dig et overblik over energiforbruget i detaljer samt forslag til, hvordan du med ændringer og energiforbedringer kan opnå besparelser på budgettet.


Din beregning starter her!

 OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte os. Kontakt os nu!

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Generelt om energimærkning

Kort sagt er energimærkning et dokument, som beskriver boligens energiforbrug. Derved fortæller det altså noget om energieffektiviteten. Det betyder altså, at man gennem energimærkningen i langt højere grad har mulighed for at sammenligne boliger på tværs af energieffektiviteten. Altså, hvad koster det at varme boligen op, og hvad er vandforbruget. Disse er vigtige parametre, som mange har med i sine overvejelser omkring et eventuelt køb af hus.

Vores generelle erfaring og andre undersøgelser viser, at boliger med et godt energimærke sælges til en højere pris sammenlignet med boliger, som har et dårligt energimærke. En del af investeringen i en forbedring af energieffektiviteten kan altså tilbage betales gennem et eventuelt hussalg.

Den nuværende skala er fordelt således, at energimærkningen går fra A2020 til G, hvor A2020 er det bedste mærke, og derved har boliger med denne mærkning den højeste energieffektivitet.

Gyldighed

Et energimærke har en gyldighed på 10 år, hvilket gælder fra udstedelsesdagen. Derfor gælder det, at hvis boligen skal sælges indenfor de næste 10 år, så behøves der ikke at blive udbedret en ny energirapport. Dog skal du være bevidst om, at energimærkningen ikke er gyldig, hvis man foretager større ombygninger, eller udfører andre opgaver, som har en påvirkning på boligens energiforbrug.

Din lokale energiekspert 

Hvis du måtte have nogen eventuelle spørgsmål, så er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til din lokale energiekspert i Haderslev. Vi er til rådighed til besvarelse af spørgsmål, og står klar med gode råd og vejledning.

Vi ser frem til at høre fra dig, og du finder vores kontaktinformationer her.